Lintuongelmat | Linnunpyydystäminen vahingoittamatta lintua

Yleisimmin haittalintujen torjunta tapahtuu verkottamalla tai piikeillä. Näillä tukitaan lintujen kulkureitit ja näin estetään pääsy oleskelupaikoille, jolloin linnut nopeasti hylkäävät paikan ja siirtyvät muualle. Toinen tapa on linnun pyydystys lintua vahingoittamatta torjuntaan kehitetyllä lintuverkolla.
Lintujen torjuntakeinoihin vaikuttavat myös Suomen luonnonsuojelu- ja metsästyslaki, joissa on määritelty suojeltavat lajit, joita ei saa häiritä niiden elinalueella. Lintuhaittojen torjunta tapahtuu kohteesta ja lajista riippuen sopivia torjuntakeinoja käyttäen.

Haittalintujen torjuntaan käytämme usein lintuverkkoja ja lintupiikkejä.

Tarpeen tullen asennamme kulkuaukkoihin lintuverkkoja/piikkejä.

Linnunpyydystys lentokentiltä, sisätiloista, ostoskeskuksista, parkkihalleista jne.